Please activate JavaScript! — Or click here for the SiteMap.
 

Prvoprijímajúci

Prvému svätému prijímaniu detí má vždy predchádzať sviatostná spoveď a rozhrešenie. Prvé sväté prijímanie má vždy vysluhovať kňaz a nikdy nie mimo slávenia omše. Okrem výnimočných prípadov sa prvé sväté prijímanie menej vhodne udeľuje na Zelený štvrtok, pri večernej omši na pamiatku Pánovej večere. Lepšie je vybrať niektorý iný deň, napríklad Druhú až Šiestu veľkonočnú nedeľu alebo Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, alebo nedele v Cezročnom období, keďže deň Pána sa správne považuje za deň Eucharistie. K prijatiu svätej Eucharistie nemajú pristupovať „deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu" alebo ktoré kňaz „nepovažuje za dostatočne pripravené“. Predsa však, ak sa stane, že sa niektoré dieťa vzhľadom na vek výnimočne pokladá za zrelé na prijatie sviatosti, netreba mu odoprieť sväté prijímanie, len nech je dostatočne poučené.

Redemptionis sacramentum 87 (Inštrukcia o úcte k Eucharistii, 2004)

Prvé sväté prijímanie 2024 - 26. máj, 10:00

 

V dňoch od 13. -17. mája bude prebiehať preverenie pripravenosti vašich detí na prijatie sviatosti Eucharistie, podľa horeuvedenej Inštrukcie o úcte k Eucharistii. Prosím, aby ste svoje dieťa zaregistrovali v tomto formulári na preverenie jeho pripravenosti.

Otázky pre deti ku preskúšaniu

>>> Sedenie počas slávnosti v kostole <<<

Dôležité termíny- I. nácvik – 23. máj (štvrtok) po sv. omši o 18.00
- upratovanie kostola - 24. máj po večernej sv. omši
- II. nácvik, sv. spoveď detí + výzdoba kostola – 25. máj (sobota) o 9.30
- 1. sv. prijímanie – 26. máj (nedeľa) o 10.00 (stretnutie už o 9:30 na farskom dvore)

Účasť v spomenutých termínoch je povinná, prosím zariaďte si podľa toho program!

Organizačné poznámky- krstná svieca - najlepšie dlhá, ktorá má sprevádzať dieťa po celý život (zapaľuje sa pri významných životných udalostiach). Ak ju dieťa nemá od krstu, môže byť aj nová.
- fotografovanie - je zabezpečený profesionálny fotograf, ktorý bude fotiť celú slávnosť. Fotky budú podľa dohody dostupné na internete ku stiahnutiu. Kto nemá prístup na internet, nech mi povie, stiahneme ich na fare. Video nezabezpečujem! Ak máte oň záujem, treba si zaobstarať kameramana podľa vašej vzájomnej dohody.
- poplatok – 30€; za kvetinovú výzdobu, pamätné listy, fotografa, (v prípade súrodencov – druhé dieťa za polovicu)
- občerstvenie po sv. prijímaní – realizácia rodičov v „kaplánke“ na fare
- upratovanie kostola v piatok (24. máj) po večernej sv. omši

 

Pracovné listy
 1. PL - Svätá omša (+ prezentácia)*
 2. PL - Eucharistia
 3. PL - Desatoro božích prikázaní (+ prezentácie)*
 4. PL - Hriech (+ prezentácia)*
 5. PL - Sviatosti
 6. PL - Božia milosť
 7. PL - Pán Ježiš - jeho smrť, zmŕtvychvstanie a nanebovystúpenie
 8. PL - Pán Ježiš - a evanjelium
 9. PL - Pán Ježiš - ohlasovanie božieho kráľovstva a pokánia
 10. PL - Pán Ježiš - a jeho apoštoli
 11. PL - Pán Ježiš - začiatok verejného života
 12. PL - Pán Ježiš - a Svätá rodina
 13. PL - Pán Ježiš - narodenie
 14. PL - Najsvätejšia Trojica
 15. PL - Boh

* prezentácie boli vysvetľované na hodinách, popis k nim nejestvuje, formát je linuxový ".odp"

 1. Prezentácia - Svätá omša
 2. Prezentácia - 5. a 8. božie prikázanie
 3. Prezentácia - 6.+9. a 7.+10. božie prikázanie
 4. Prezentácia - 3. a 4. božie prikázanie
 5. Prezentácia - 1. a 2. božie prikázanie
 6. Prezentácia - Hriech
Zavrieť   X

Romuald, opát, zakladateľ rádu kamaldulov

Svätý

Sviatok: 19. jún

* 952 Ravenna, Taliansko

† 19. jún 1027 kláštor Valdicastro pri Fabriane, Taliansko

Atribúty: biskupská berla

Význam mena: slávne kraľujúci, slávny vládca (z nem.)

Sv. Romuald sa narodil v polovici 10. storočia v kniežacej rodine Onestriovcov v Ravenne. Žil veľmi ľahtikárskym životom. V mladosti mu rodičia nedali ani vzdelanie, naučil sa poľovať, hrať v kocky, jazdiť na koni a zabávať sa. Stávalo sa však, že občas ušiel do samoty, kde vyhľadával pustovníkov, ktorí boli omnoho šťastnejší než on. Až raz jedna udalosť mu definitívne pomohla rozhodnúť sa. Jeho otec sa zaplietol do hádky s jedným zo svojich príbuzných pre pozemky. Podľa vtedajšieho zvyku ho vyzval na súboj. Okrem toho žiadal, aby pri tom bol aj Romuald ako svedok. Napriek tomu, že nechcel, otec ho donútil. V tomto krvavom súboji otec zvíťazil, svojho príbuzného zabil. Romuald mal od toho času vraždu pred očami. Pre pokoj svedomia odišiel ako dvadsaťročný do benediktínskeho kláštora, aby tam štyridsať dní robil pokánie. Tam sa rozhodol, že sa do sveta už nevráti. Tri roky zotrval v kláštore, potom s dovolením opáta kláštor opustil a spolu s ďalšími založil pustovnícku osadu pri Ravenne. V roku 996 s dovolením cisára Ota III. zvolili Romualda za opáta uprázdneného opátstva v Classe v blízkosti Ravenny. On sa vzpieral, až na zákrok cisára tento úrad prijal. Keďže sa však rázne snažil o obnovu benediktínskeho ducha v kláštore, mnísi ho prestali mať radi a on nakoniec rezignoval. Rozhodol sa ísť na Monte Cassino k svojmu priateľovi Gradenigovi. Cestou však v Arezze dostal do daru pozemok uprostred hlbokých bukových lesov, aby tam založil pustovnícku osadu. On to s vďakou prijal a zriadil tam pustovnícke chyže, v ktorých sa usadil aj so svojimi spoločníkmi. Tak vznikol kamaldulský rád. Bolo to r. 1012. Romuald spojil pravidlá benediktínov s východnými pustovníckymi obyčajmi. Každý mních mal svoj domček s dielňou a záhradou. Okrem toho tam bola ešte hospodárska budova a budova pre správu kláštora, kde sa zároveň aj formovali novici. Mnísi žili v úplnom mlčaní a v pôste o chlebe, zelenine a vode. Chodili bosí, s oholenou hlavou a s dlhou bradou. Veľa času trávili v modlitbe a pri speve žalmov. Viacero šľachticov prišlo, aby tu v samote našli šťastie v Bohu. Medzi kamaldulov patril napríklad sv. Peter Damiani, neskorší kardinál.

Sv. Romuald zomrel 19. júna 1027 v kláštore Val di Castro v strednom Taliansku, ktorý tiež založil. Až do konca svojho života sa úprimne snažil zbaviť čo i len náznaku hriechu. Už päť rokov po jeho smrti nad jeho hrobom postavili oltár. V roku 1481 jeho pozostatky previezli do kamaldulského kostola sv. Blažeja vo Fabriane (medzi Perugiou a Anconou).

zdroj: zivotopisysvatych.sk

Zavrieť   X