Please activate JavaScript! — Or click here for the SiteMap.
 

Farská rada


Štatút Farskej pastoračnej rady (FPR)              Štatút Farskej ekonomickej rady (FER)


 
Členovia Farskej pastoračnej rady
 
Členovia Farskej ekonomickej rady
1. Greguš Miroslav 1. Kostrábová Margita
2. Grom Juraj 2. Škarbová Martina
3. Brida Jaroslav 3. Vlčáková Mária
4. Repová Katarína    
5. Brida Ivan    
6. Vlčák Daniel, st.    
7. Črepová Mária    

Predseda rady: Markovič Branislav, farár

Tajomník rady: Kostrábová Margita

Zavrieť   X

Jana, Ježišova učeníčka

Blahoslavená

Sviatok: 24. máj

* 1. storočie

† 1. storočie

Význam mena: od mena Ján – Boh je milostivý

Jana, učeníčka Pána Ježiša, bola manželkou Herodesovho úradníka Chúzu. Spomína sa v Lukášovom evanjeliu 8,1-3. Pán Ježiš ju uzdravil od vplyvu zlých duchov a z chorôb. Ona ho potom nasledovala, počúvala jeho kázanie a zo svojho majetku ho podporovala. Bola zrejme aj pri Ježišovej smrti a pochovaní, hoci menovite sa nespomína (Lk 23,55). Spolu s ďalšími ženami – Máriou Magdalénou a Máriou Jakubovou – bola v nedeľu vzkriesenia skoro ráno pri prázdnom hrobe (Lk 24,10), kde sa im prihovorili dvaja mládenci v žiarivom odeve a povedali, že Ježiš vstal z mŕtvych. Iné zmienky o jej živote nemáme. Východná tradícia ju nazýva „nositeľkou myrhy“, keďže niesla vzácne masti na pomazanie Ježišovho mŕtveho tela.

zdroj: zivotopisysvatych.sk

Zavrieť   X