Redakčný systém pre farské stránky


RSFaw

Pozvi ma na kávu / Buy me a coffe ☕

je iniciatíva na podporu vývojárov, ktorí nepožadujú za svoju tvorbu platbu. Ak je ale užívateľ spokojný, môže sa vývojárovi poďakovať práve týmto spôsobom - slobodne mu daruje ľubovoľnú finančnú odmenu poslanú priamo na účet vývojára.