Redakčný systém pre farské stránky


RSFaw

Návod na použitie

OBSAH

Nastavenia

Položka Nastavenia má štyri bloky: nastavenia Stránky, Bočného panela a Päty stránok; a samostatný blok Nastavenie adventných nedieľ

Prvé tri bloky vám umožňujú zapnúť/vypnúť opísané možnosti. Jednoducho zaškrtnite (pozitívna odpoveď) políčko pred danou možnosťou, uložte nastavenia a zmena sa ihneď prejaví na vašich stránkach.

Blok nastavení "Stránka"

ponúka možnosti pre hlavičku stránok, vzhľad stránok a používanie vstavaného modulu "Farské oznamy" (správa sa ako samostatná stránka v hlavnom menu). 

Ako si nastavíte vlastný obrázok pozadia hlavičky?

Obrázok si musíte najskôr graficky pripraviť. Odporúčam dodržať rozmer 1600x200px. Po úprave obrázka ho pomocou položky "Súbory" nahrajte do zložky "Obrázok hlavičky". Po jeho nahratí sa vám zobrazí informačný výpis s názvom vášho obrázka (NIKDY NEPOUŽÍVAJTE PRI NÁZVOCH AKÝCHKOĽVEK SÚBOROV DIAKRITIKU!!!). Prejdite späť na položku "Nastavenia" a vo výbere obrázka hlavičky objavíte medzi inými aj vami nahratý obrázok. Vyberte ho z rolovacieho menu kliknutím naň. Zaškrtnite možnosť "Zobraziť titulný obrázok?" a uložte nastavenia.

Ako si zmeníte vzhľad stránok?

Pre zmenu vzhľadu stránok použite vlastnú úpravu css súboru. V položke "Nastavenia" si v bloku "Stránka" stiahnite čistý css štýl pre vlastnú úpravu. Upravte css štýl podľa vlastných želaní (je nutná znalosť css jazyka; prípadne požiadajte niekoho kto ho ovláda, aby vám pomohol). Po úprave ho z rovnakého miesta, kde ste si ho stiahli, nahrajte cez formulár "Nahrať vlastný štýl". Vyberte svoj štýl z rolovacieho menu "Vyberte vzhľad stránok" a uložte nastavenia.

💡TIP: Ak chcete použiť obrázok, ktorý bude "pretekať" cez ostatné bloky stránky (ako je to na vzorovom štýle z inštalačného balíka), upravte graficky svoj obrázok na rozmer 1600x400px, pomenujte ho "hlavicka-presahujuci.webp" a cez položku "Súbory" ho nahrajte do zložky "Obrázok hlavičky" (predtým ale vymažte ten existujúci). V "Nastaveniach" vypnite možnosť "Zobraziť titulný obrázok?". Ak si neželáte zobraziť akýkoľvek obrázok na pozadí hlavičky stránok, vymažte obrázok "hlavicka-presahujuci.webp" a zároveň vypnite možnosť "Zobraziť titulný obrázok?".

Blok nastavení "Bočný panel"

Tento blok ovláda zobrazovanie boxov na bočnom paneli stránok. Ponúka zapnutie/vypnutie siedmych boxov. Tri z nich sú pre vás nezmeniteľné - Svätec dňa a Rádio VaticanSprávy z TkKBS (tento box sa ale nezobrazuje na bočnom paneli, ale na spodku stránky "Domov"). Ďalšie dva si viete sami upraviť (editovať) - Podujatia a Kontakt. Túto editáciu vykonáte ľahko za pomoci tinyMC editora (podobnosť s textovým editorom v počítači ako je napr. Microsoft Word). Prejdite (v hornom zelenom menu) na položku "Bočný panel". Vľavo sa vám zobrazí výber na editáciu boxu Podujatia a boxu Kontakt. Po kliknutí na tlačítko editovať pri príslušnom výbere boxu sa vám vpravo otvorí tinyMC editor, v ktorom vykonáte požadovanú zmenu. Nezabudnite svoju editáciu uložiť (zelené tlačítko "Ulož úpravu" nad tinyMC editorom).

💡TIP: Ak budete používať box Podujatia na zverejňovanie "plagátov", je dôležité dodržať pre rýchlosť úpravy nasledovný postup: najskôr si obrázok "plagátu" nahrajte (Súbory→Plagáty). Skopírujte si absolútnu adresu kliknutím na názov požadovaného plagátu. Prejdite na editáciu boxu Podujatia. Kliknite na ikonu "Vložiť obrázok" a do riadku pre zdroj vložte skopírovanú adresu požadovaného plagátu (Ctrl+V).

Posledné dva boxy, nazvané "Vlastný" ponúkajú možnosť zobraziť/nezobraziť vami vytvorené boxy. Tie môžu byť umiestnené buď ako prvé na bočnom paneli (horné), alebo ako posledné (spodné). Ako vytvoriť tieto vlastné boxy sa pozrite v kapitole o vytváraní a editácii stránok.

Blok nastavení "Päta stránky"

V tomto bloku si môžete zvoliť, koľko boxov chcete v päte stránky zobraziť - jeden, dva, alebo tri. Podľa voľby počtu sa bloky na stránke automaticky zobrazujú v rovnomernom percentuálnom pomere šírky stránky (100%, 50%, 33%). Ak si neželáte pätu stránky zobraziť, odškrtnite možnosť "Zobraziť pätu stránky?".

Ako upravíte boxy v päte stránky?

V zelenom menu zvoľte položku "Päta". Zobrazia sa vám tri tlačítka na editáciu. Vzostupné číslovanie označuje usporiadanie boxov z ľava do prava. 

Súbory

RSFaw ponúka možnosť priamo v administrátorskom rozhraní nahrávať a mazať súbory vo vopred vytvorených zložkách. Táto funkcia je dôležitá pre tvorbu samotného obsahu stránok užívateľom, ktorý môže v texte potrebovať napr. zobrazenie ilustračného obrázka, vytvorenie linku na stiahnutie nejakého dokumentu, či súboru. Pre tieto účely má RSFaw pripravené v položke administrátorského menu "Súbory" nasledovné zložky: Plagáty, Obrázky, Dokumenty, Ostatné, Farské oznamy a Obrázok hlavičky.

Spôsob nahrávania súborov je veľmi jednoduchý - v položke "Súbory" si zvolíte v ľavom stĺpci požadovanú zložku, do ktorej chcete súbor nahrať. Objaví sa vám nahrávací formulár a pod ním výpis všetkých súborov vo vybranej zložke. Výpis súboru obsahuje názov súborudátum uloženia  na vašom serveri, veľkosť súboru a v poslednom riadku jeho obsolútna adresa. Tú budete potrebovať pre vkladanie súborov do obsahu stránok; pre jej skopírovanie (Ctrl+C) stačí kliknúť na názov súboru. Pred názvom súboru sa zobrazuje ikona bieleho kríža v červenom poli - slúži na vymazanie súboru. Buďte pozorní, vymazanie sa neverifikuje a súbor je vymazaný hneď, ako na túto ikonu kliknete!

Stránky

Vytvorenie novej stránky

Pre vytvorenie novej stránky zvoľte v administrátorskom menu (zelená lišta) položku "Stránky". V ľavom stĺpci sa vám zobrazia tri možnosti: vytvoriť stránkuzmeniť poradie stránok v (hlavnom) menu, a upraviť stránku

 1. Zvoľte možnosť vytvoriť stránku. V pravom stĺpci sa objaví formulár, ktorý vás vyzve na vloženie názvu stránky. Odporúčam voliť jednoslovné názvy, aby sa vám menu zbytočne "nenaťahovalo". Máte možnosť vytvoriť až 15 stránok, ktoré sa budú zobrazovať v hlavnom menu.
 2. Ďalším krokom bude určiť poradie, na ktorej pozícii z 15 chcete vytváranú stránku zobrazovať. Ak nemáte jasnú predstavu, netrápte sa, toto poradie môžete kedykoľvek zmeniť v už spomínanej možnosti "zmeniť poradie stránok v menu".
  Ak si neželáte, aby sa vytváraná stránka zobrazovala v hlavnom menu - teda vytvárate tzv. "skrytú stránku" - preskočte tento krok. Tým sa vytváranej stránke nepridelí poradie a nebude zobrazovaná v menu, ani v mape stránok, ktoré môže vidieť čitateľ. Vám sa však všetky skryté stránky budú zobrazovať v položke administrátorského menu "Mapa stránok". Budete tak mať prehľad o všetkých svojich skrytých stránkach. Môžete ich napríklad použiť ako podstránku podstránky (teda 3. a vyššia úroveň). Ak v "Mapa stránok" kliknete na ktorúkoľvek zo stránok pravým tlačítkom myši, môžete si skopírovať URL odkaz na danú stránku, a potom ho použiť na vytvorenie linku kdekoľvek v texte vašich webový stránok (podobne ako funguje Obsah tejto nápovedy).
 3. Po uložení nastavenia poradia v menu (resp. po preskočení tohto kroku) sa vám zobrazí oznam o vytorení stránky a priradeniu do hlavného menu. Potvrďte kliknutím na "Načítať zmeny", aby sa zmeny objavili pre následné použitie.

Úprava stránky

Ďaľším logickým krokom je (nielen) novovytvorenú stránku hneď editovať, upraviť. 

 1. V položke Stránky zvoľte v rolovacom menu stránku, ktorú chcete upraviť a výber potvrďte tlačítkom Upraviť stránku.
 2. V ľavom stĺpci sa vám rozbalia všetky možnosti pre úpravu stránky, vytorenie jej podstránok, či vymazanie stránky.
 3. Zvolená stránka má štyri možnosti úpravy:
  1.  Vymazať celú stránku - červené tlačítko spustí proces vymazania stránky. Keďže sa jedná o radikálnu a nezvratnú možnosť, je nutné túto voľbu verifikovať, čo vám dá ešte možnosť vymazanie stránky zastaviť (pre prípad náhodného kliknutia).
  2. Upraviť zvolenú stránku - táto možnosť vám otvorí v pravom okne tinyMC editor.  Nad ním sú dve tlačítka - jedno na stornovanie úpravy obsahu stránky, druhé na uloženie úpravy. Vedľa nich sa zobrazuje informácia, ktorú stránku aktuálne editujete. TinyMC editor automaticky načíta už existujúci obsah vybranej stránky a môžete ho upravovať. Každú úpravu obsahu stránky nazabudnite uložiť!
  3. Upraviť vrchný infobox bočného panela stránky - jedná sa o vrchné boxy bočného panela (o nich bližšie info vyššie). Ak ste si v "Nastaveniach" zapli možnosť ich zobrazovať,  po úprave tohto obsahu sa uložená úprava ihneď ukáže na vrchu bočného panela. Môžete tu napísať "Rýchly odkaz" (napr.: Dnes večerná svätá omša nebude.), alebo tu môžete vytvárať vlatné infoboxy v neobmedzenom počte a to tak, že najskôr napíšete názov infoboxu a v tinyMC editore ho označíte ako "Nadpis 4" (Formát→Formáty→Nadpisy→Nadpis 4) V editore síce zmenu neuvidíte, ale po uložení sa vám takýto nadpis premení na štítok infoboxu. Text pod takýmto nadpisom sa potom chová ako vlastný obsah vami vytvoreného infoboxu.
  4. Upraviť dolný infobox bočného panela stránky - rovnako ako predchádzajúci, len sa zobrazuje na konci (na spodku) bočného panela.

Vytvorenie podstránky

V rámci úpravy zvolenej stránky je možné tejto stránke vytvoriť podstránku a všetky vytvorené podstránky aj editovať

Pre vytvorenie podstránky postupujte nasledovne:

 1. V administrátorskom menu zvoľte položku "Stránky", následne v rolovacom menu vyberte stránku, na ktorej chcete podstránku vytvoriť.
 2. Zrolujte sa nižšie v ľavom stĺpci až po nadpis "Podstránky".
 3. Zvoľte "Pridať podstránku"
 4. Zadajte do formulára názov podstránky a potvrďte
 5. Podstránka je vytvorená, ale aby ste ju mohli upravovať, potvrďte "Načítať zmeny"

Úprava podstránky

Úprava podstránky funguje rovnako ako to bolo pri stránkach. Máte možnosť upraviť obsah na samotnej podstránke, a rovnako i obsah vrchného aj spodného infoboxu bočného panela na podstránke.

Vymazávanie podstránok a stránok

Na to, aby ste mohli vymazať stránku, ktorá obsahuje podstránky, musíte najskôr odstrániť všetky jej podstránky. Podstránky vymažete tak, že na spodku možností úpravy podstránok zvolíte červené tlačítko "Vymazať podstránku". Následne z rolovacieho menu v pravom okne vyberiete tú podstránku, ktorú si želáte vymazať. Opäť budete musieť potvrdiť verifikáciu tohto kroku a po nej bude podstránka vymazaná. V prípade, že chcete vymazať celú stránku, opakujete tento krok až kým na stránke, ktorú chcete vymazať, nezostanú žiadne jej podstránky. Potom sa v ľavom stĺpci prerolujte navrch a potvrďte červené tlačítko "Vymazať celú stránku".

Zmeniť poradie stránok v menu

Ak ste sa časom rozhodli vymazať nejakú stránku, ktorá sa zobrazovala v hlavnom menu, jej poradové číslo (ktoré ste jej prideli pri jej vytvorení) ostane voľné. Možno chcete vytvoriť inú - novú stránku - a potrebujete trochu preusporiadať poradie, v akom sa vám stránky zobrazujú v hlavnom menu. Na to slúži práve táto funkcia. Po kliknutí na tlačítko "Zmeniť poradie stránok v menu" sa v pravom okne zobrazí zoznam všetkých stránok, ktoré môžete presúvať a ich poradie. Ku zobrazenému poradovému číslu v zozname vyberte z rolovacieho menu tú stránku, ktorú chcete po novom mať na zvolenom poradí. Urobte tak si všetkými poradovými číslami zo zoznamu a nové nastavenie poradia uložte.

Poradie stránok "Domov" a "Farské oznamy" sa meniť nedá.

Farské oznamy

Na zobrazovanie Farských oznamov slúži vstavaný modul, ktorý sa chová ako samostatná stránka. Preto ju nie je možné vymazať ako ostatné stránky. Ak nechcete tento modul používať, jednoducho ho vypnite v Nastaveniach. 

Ak sa rozhodnete ho používať, je potrebné pochopiť ako pracuje... Na "stránke" Farské oznamy sa zobrazuje obrázok vytvorený z oznamov, ktoré bežne chystáte a tlačíte každý týždeň. Časové rozpätie zobrazenia je od 0:00 hodiny nedele do 23:59 nasledujúcej soboty. Preto je potrebné nahrať obrázok (.jpg) skôr, ako sa zmení frekvencia menenia. Pri nahrávaní je súčasťou formulára aj možnosť vložiť vlastný popis nedele (napr. 24. nedeľa v Cezročnom období). Ten sa potom pridá k zobrazeniu dátumu nedele, ktorý je generovaný automaticky. Výsledný zápis teda bude vyzerať nasledovne: 24. nedeľa v Cezročnom období (21. 8. 2023). Aktuálny zápis sa zobrazuje v "Archíve Farských oznamov" ako prvý zápis v zozname. Tento zoznam je generovaný tiež automaticky počas celého liturgického roka. Aby sa liturgický rok zobrazoval správne, bude treba dbať na "Nastavenie adventných nedieľ".

Tak poďme poporiadku:

 1. predpokladajme, že pracujete vo Windows: keď dopíšete vo Worde svoje nové oznamy, uložte ich ako obrázok jpg. VEĽMI DÔLEŽITÉ je zachovať spôsob pomenovania súboru - treba dodržať numerický prepis dátumu zobrazovanej nedele (napr.: 4. 12. 2023 = 04122023.jpg).
 2. uložený obrázok nahrajte na stránku - v administrátorskom menu zvoľte položku "Súbory" a v ľavom stĺpci zložku "Farské oznamy". V pravom okne sa vám zobrazí formulár na nahratie obrázka oznamov a pod ním zoznam všetkých uložených súborov. Ako už bolo spomenuté do formulára môžete vpísať popis nedele. Ak necháte toto pole prázdne, zobrazí sa len jej dátum. Po nahratí obrázka sa nad formulárom objaví text, ktorý potvrdzuje, že v systéme je uložený vami zadaný popis nedele, ktorý bude pri najbližšom generovaní použitý. TOTO TREBA STIHNÚŤ DO KONCA CYKLU PREDOŠLÉHO ZOBRAZOVANIA (teda ak chcete zobraziť oznamy z nedele 5.12., treba ich nahrať aj s popisom do 23:59 soboty 4.12).
 3. aby sa spustil skript, ktorý generuje tvorbu odkazov z vami zadaného popisu, je nutné v danú nedeľu načítať stránku "Farské oznamy". Toto je potrebné robiť najmä zo začiatku, kým si ľudia zvyknú používať vaše farské stránky. Časom túto úlohu budú plniť oni, keď si budú prehliadať oznamy na webe ;)

Nastavenie adventných nedieľ

Pre správne zobrazovanie zoznamu nahratých oznamov na podstránke "Archív Farských oznamov" je potrebné mať správne ohraničený liturgický rok. V administrátorskom menu v položke "Nastavenia" nájdete na spodku blok "Nastavenie adventných nedieľ". Nakoľko sa ale liturgický rok prelýva cez začiatok občianskeho roku, je potrebné toto nastavenie urobiť 1. januára! (počítače poznajú len civilný rok, nie liturgický ;) ) Vo formulári nastavíte 1. adventnú nedeľu práve bežiaceho liturgického roku (teda pôjdete v čase späť) a potom 1. adventnú nedeľu nasledujúceho liturgického roku. Toto vám zaručí, že na podstránke "Archív Farských oznamov" sa bude zobrazovať len aktuálny liturgický rok.

Fotogaléria

Fotogalériu si vytvárate priamo v administrátorskom rozhraní. V administrátorskom menu zvoľte Fotogaléria. V ľavom paneli stlačte tlačítko Vytvoriť novú galériu. V provom paneli sa vám ukáže formulár, ktorý vás vyzve, aby ste vložili názov vytváranej galérie. Po odoslaní vás systém informuje o vytvorení všetkých súborov pre novú galériu a vyzve vás na jej úpravu → tlačítko Upraviť galériu. Po potvrdení sa vám zobrazí formulár na nahratie fotiek do galérie. Nahrajte fotografie a tým je vytvorenie novej galérie ukončené.

Ak máte na stránke vytvorenú aspoň jednu galériu, v hlavnom menu stránok sa automaticky objaví Fotogaléria. Zobrazuje sa na pozícii pred poslednou (15.) pozíciou v menu.

Ak si želáte dodatočne fotogalériu upravovať (pridávať, vymazať fotky) prejdite v administrátorskom menu na voľbu Fotogaléria a v ľavom paneli si zvoľte v zozname vytvorených fotogalérii tú, ktorú chcete upraviť. V pravom paneli sa vám zobrazí už známa obrazovka na úpravu galérie.

Ak budete chcieť galériu vymazať, zvoľte v ľavom paneli tlačítko Vymazať galériu. V pravom paneli sa vám zobrazí rolovacie menu. V ňom zvoľte galériu, ktorú chcete vymazať a potvrďte stlačením tlačítka Navždy vymazať galériu.

💡TIP: Pre úsporu miesta na disku a rýchlosť zobrazovania galérie, používajte formát obrázkov ".webp".

💡TIP: Na jedno nahratie môžete zvoliť až 20 súborov naraz (celková veľkosť nahrávaného obsahu však nesmie prekročiť 30MB).

Aktuality

Modul aktuality je voliteľný - nastaviteľný pre zobraziť/vypnúť. Používa sa pre zverejnenie krátkych článkov - ako textovo, tak aj životnosťou. Ako napovedá jeho pomenovanie, jedná sa o modul, v ktorom máte možnosť zverejňovať aktuálne informácie, či už z diania farnosti, spoločnosti, alebo ho použijete ako "blog". Ako ho obsluhovať sa dočítate priamo vo voľbe Aktuality administrátorského menu.