Redakčný systém pre farské stránky


RSFaw

Inštalácia

  1. Stiahnite si inštalačný balík: RSFaw (9Mb)
  2. Rozbaľte stiahnutý balík a celý obsah nahrajte cez ftp na váš webpriestor
  3. Otvorte webový prehliadač na svojom počítači a zadajte adresu, kam ste rozbalený obsah inštalačného balíka RSFaw nahrali cez ftp
    (po správnosti by to mala byť len priama adresa vášho webového sídla → napr.: https://oslany.fara.sk)
  4. Na spodku bočného panela načítanej stránky kliknite na "Prihlásenie"
  5. Zadajte heslo "admin"
  6. V hornej zelenej lište sa prepnite na "Nastavenia"
  7. Zmeňte heslo
  8. Stránky máte pripravené na autorizovanú editáciu