Farnosť Oslany

Pozeráte si:
Domov Vyhľadávanie v Biblii - widget

Vyhľadávanie v Biblii - widget

PRÍKLADY ZÁPISOV VYHĽADÁVANIA V BIBLII

VÝRAZ S VARIÁCIAMI PRED AJ ZA  ján Nájde verše, kde sa vyskytuje výraz Ján, ale aj výrazy s tým istým koreňom pred aj za slovom, napr. Ján, Jánovi, svätojánsky ...  = *ján*
VÝRAZY SO ZADANÝM KOREŇOM ZA pali* Nájde všetky verše, kde sa vyskytujú výrazy palica atď. Nie však výrazy kopali, stúpali ... 
VÝRAZY SO ZADANÝM KOREŇOM PRED *pali Nájde všetky verše, kde sa vyskytujú výrazy kopali, stúpali atď. Nie však výrazy palica, palina ... 
PRESNÝ VÝRAZ "ján" Nájde verše, kde sa vyskytuje presne zadaný výraz Ján, teda aj verše kde sú pri výraze nealfanumerické znaky, napr. Ján: Ján. Ján? ...
PRESNÁ FRÁZA "ján povedal" Nájde všetky verše, kde sa vyskytuje presne zadaná fráza. Nezáleží pri tom na veľkosti písmen, teda môže sa napísať aj "Ján povedal"
VÝRAZY SÚČASNE SA VYSKYTUJÚCE VO VERŠI ján+ježiš+pet Nájde verše, kde sú všetky výrazy súčasne aj s ich variantmi, napr. Jánovi, Jánovom, svätojánsky, Ježišovi, Peter, Petra, Petrovi ...
KEĎ SA VYSKYTUJE VO VERŠI JEDEN Z VÝRAZOV ján ježiš peter Nájde verše, kde sa vyskytuje jeden z výrazov, ale aj slová s daným koreňom, napr. Ján, Jána, Jánovi, svätojánsky, Ježiš, Ježišovi ...
     

PRÍKLADY ZÁPISOV BIBLICKÝCH SÚRADNÍC

VERŠ Jn 1,1 Zobrazí prvý verš prvej kapitoly Jánovho evanjelia
SPOJITÝ ROZSAH VERŠOV Jn 1,1-5 Zobrazí verše 1-5 prvej kapitoly Jánovho evanjelia
SPOJITÝ ROZSAH CEZ VIAC KAPITOL Jn 1,2-2,6 Zobrazí verše od Jn 1,2 po Jn 2,6
NESPOJITÉ VERŠE Jn 1,1.5.7 Zobrazí verše 1, 5, 7 prvej kapitoly Jánovho evanjelia
NESPOJITÉ VERŠE Z RÔZNYCH KAPITOL Jn 1,1;2,3 Zobrazí prvý verš prvej kapitoly a tretí verš druhej kapitoly Jánovho evanjelia
KOMBINOVANÝ ROZSAH VERŠOV Jn 1,1-5.10 Zobrazí verše 1-5 a 10 prvej kapitoly Jánovho evanjelia
KOMBINOVANÉ KNIHY Jn 1,1-5; Gn 1,1 Zobrazí verše 1-5 prvej kapitoly Jánovho evanjelia a 1. verš 1. kapitoly knihy Genezis
KAPITOLY Jn 1 Zobrazí prvú kapitolu Jánovho evanjelia
SPOJITÉ ROZSAHY KAPITOL Jn 1-3 Zobrazí prvú až tertiu kapitolu Jánovho evanjelia
NESPOJITÉ ROZSAHY KAPITOL Jn 1.3.5 Zobrazí prvú, tertiu a piatu kapitolu Jánovho evanjelia
 

Vyhľadávanie v BibliiZvoľ preklad:

Widget od: Moja Biblia

 

Ponuka

Odpustky počas Roka sv. Františka Xaverského

Synoda 2021-2023

Skratky v menu

C-19 a naša farnosť

Prvoprijímajúci
Birmovanci
Miništranti
Bioetika

Obec Oslany

Katechézy
sv. otca Františka

Aktuálne:

   Hodnota staroby

Ukončené:

   Svätý Jozef
   Uzdraviť svet
   Sviatosti
   List Galaťanom
   Blahoslavenstvá
   Dekalóg
   Modlitba
   Otče náš
   Svätá omša

Návšteva Slovenska

Zo života Cirkvi...


Dnešné liturgické čítania

TV Lux - naživo (oficiálne stránky)


Aktuality z TkKBS:

 Svätec dňa

Ján a Pavol

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev farnosť Oslany
Námestie slobody č. 583/20
Oslany 972 47

Tel.: 046/549 11 18
e-mail: oslany@fara.sk
web: faraoslany.sk

IČO: 31939465
DIČ: 2021272165

Bankové spojenie:
SK38 0900 0000 0003 7182 7867 (Slovenská sporiteľňa)

Kde nás nájdete?

48.62955113, 18.468564749

48° 37' 46.3840697" N
18° 28' 6.8330956" E

Vyhľadávanie v Biblii

(pomôcka: ako vyhľadávať?)

Zvoľ preklad:

Widget od: Moja Biblia


49,618 návštev
111,954 zobrazení
2.26 zobrazení / návštev
nach oben
Zavrieť   X

Ján a Pavol, mučeníci

Svätí

Sviatok: 26. jún

† 4. storočie Rím

Význam mena: Ján: Boh je milostivý (hebr.); Pavol: malej postavy (gr.-lat.)

Konštancia, dcéra rímskeho cisára Konštantína Veľkého, sa na hrobe panny a mučenice sv. Agnesy v Ríme zázračne uzdravila a vtedy zložila sľub večného panenstva. So súhlasom svojho otca žila utiahnuto v Ríme. Cisár jej zabezpečil nielen bohatstvo, ale aj telesnú ochranu a stráž, na čelo ktorej vybral dvoch vznešených a čnostných bratov Jána a Pavla, ktorí boli od svojej mladosti kresťania. Ján bol dvorným správcom a Pavol tajomníkom. Zbožná princezná si ich veľmi vážila ako spoľahlivých strážcov seba i svojich majetkov. Zverovala im veľké sumy peňazí pre chudobných a trpiacich. Bratia vynikali zbožnosťou, mravnosťou a dobročinnosťou. Konštanciu opustili iba na krátky čas, pre vojenskú výpravu, po návrate však znovu prevzali úrad strážcov princeznej Konštancie. Princezná im zverila do rúk poklady, ktoré považovala za vlastníctvo Cirkvi.

Onedlho zomrel Konštanciin otec cisár Konštantín Veľký a po ňom nastúpili jeho synovia Konštantín II., Konštans a Konštancius. Po smrti Konštancia v r. 361 zaujal cisársky trón Julián, nazvaný Odpadlík, lebo po nástupe na trón sa stal znovu pohanom. Znovu zavádzal uctievanie pohanských modiel, veľmi mnoho kresťanských chrámov dal zrúcať a ich cennosti previesť do štátnej pokladnice. Ján a Pavol nemohli strpieť bezbožné a surové prenasledovanie Cirkvi. Postarali sa o ukrytie im zverených pokladov a zvýšili opatrnosť. Ale Julián vybadal, o čo tým dvom bratom ide, a v zlosti, že mu uniká taká bohatá korisť, poslal k nim svojich poslov so žiadosťou, aby sa vrátili na cisársky dvor a prevzali bývalé hodnosti a úrady. Pri dvore ich chcel prinútiť, aby odovzdali ukrývané cennosti a zriekli sa viery. Ale bratia mu odkázali, že chcú žiť v ústraní. Julián ich predsa privábil na svoj dvor, osobne ich nahováral, aby mu pomáhali pri správe ríše. Obidvaja to však rozhodne odmietli. Nahnevaný cisár im dal preto ultimátum desať dní, aby sa rozhodli.

Ján a Pavol povolali k sebe kresťanov a porozprávali, čo sa im prihodilo. Počas desiatich dní sa modlili, rozdávali aj z rozkazu Konštancie im zverené poklady chudobným a prijali sväté sviatosti. O desať dní prišiel veliteľ cisárskej telesnej stráže po odpoveď pod hrozbou smrti. Bratia však odmietli podriadenosť cisárovi a uctievanie pohanských zvykov. Nato Tercián rozkázal vykopať v dome hlbokú jamu. Ale Boží vyznávači sa nezľakli. Potom im dal v nočných hodinách sťať hlavy a ich telá tam pochovať. To sa stalo 26. júna 362. Na druhý deň cisár Julián rozhlásil, že tvrdohlavých bratov poslal do vyhnanstva. Časti pozostatkov svätých bratov sa dostali do mnohých chrámov Talianska a Európy, niečo sa dostalo v roku 1363 aj do chrámu sv. Štefana vo Viedni. Ich mená sa dostali aj do Rímskeho kánona (eucharistická modlitba v omši pred premenením).

zdroj: zivotopisysvatych.sk

Zavrieť   X