Farnosť Oslany

Pozeráte si:
Domov Farnosť História Historické a úradné dokumenty farnosti

Historické a úradné dokumenty farnosti

Medzi vzácne a historicky cenné dokumenty oslianskej farnosti okrem kanonických vizitácií patria aj vzácne rukopisy trojzväzkovej Historie domus matriky.

HISTORIA ECCLESIA OSZLANENSIS I. – História oslianskej farnosti, ktorú s odvolaním aj na iné miesta zo svojich a iných rukopisov zostavil Jozef Šesták, osliansky farár a okresný dekan v roku 1804.1

HISTORIA DOMUS II. – Začiatok písania tejto Histórie domus oslianskej farnosti siaha k časom spravovania biskupstva banskobystrickým biskupom Jozefom Rudňanským do roku 1846. Posledný zápis je z roku 1890.2

HISTORIA DOMUS III. – Sú v nej uvedené slovenské zápisy od roku 1923 až po súčasnosť s výnimkou obdobia: 1930; 1940 – 1952; 1957; 1960; 1963 – 1968; 1979; 1981 – 1991.3

MATRIKY. Boli písané pre obvod Oslany a Čereňany, avšak do roku 1787 aj pre Hornú Ves, Radobicu, Bystričany a Chalmovú. Ich časový a druhový rozpis je nasledovný: matriky narodených, roky 1688 – 1788, 1803 – 1895; matriky sobášených, roky 1760 – 1780, 1790 – 1895; matriky zomrelých, roky 1760 – 1778, 1795 – 1950. Samostatne vedené matriky narodených pre farnosť Oslany sú z roku 1688 – 1793.4

1 Porov. Historia domus parochiae Oszlanensis I., rukopis. In: Archív farského úradu Oslany, 1710–1842.

2 Porov. Historia domus II.

3 Porov. Historia domus III.

4 Porov. SARMÁNYOVÁ, J.: Cirkevné matriky na Slovensku zo 16.–19. storočia. Bratislava: Odbor archívnictva ministerstva vnútra SR, 1991, s. 254–255.

Farská knižnica

Ponuka

Odpustky počas Roka sv. Františka Xaverského

Podpora opravy kostola

SK33 0900 0000 0051 9590 4319

 

Skratky v menu

Prvoprijímajúci
Birmovanci
Miništranti
Bioetika

Obec Oslany

Katechézy
sv. otca Františka

Aktuálne:

   Evanjelizačné nadšenie

Ukázať všetky...

Návšteva Slovenska

Zo života Cirkvi...

Dnešné liturgické čítania

Liturgia hodín (breviár na dnes)

TV Lux - naživo (oficiálne stránky)


Aktuality z TkKBS:

 Svätec dňa

Sv. Valér

Rádio Vatikán
Dnešné vysielanie
(aktívne po 20:15)

Včerajšie vysielanie

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev farnosť Oslany
Námestie slobody č. 583/20
Oslany 972 47

Tel.: 046/549 11 18
e-mail: oslany@fara.sk
web: faraoslany.sk

IČO: 31939465
DIČ: 2021272165

Bankové spojenie:
SK38 0900 0000 0003 7182 7867 (Slovenská sporiteľňa)

Kde nás nájdete?

48.62955113, 18.468564749

48° 37' 46.3840697" N
18° 28' 6.8330956" E

Virtuálna prehliadka

Kostol sv. Štefana Uhorského

Vyhľadávanie v Biblii

(pomôcka: ako vyhľadávať?)

Zvoľ preklad:

Widget od: Moja Biblia


61,715 návštev
111,954 zobrazení
1.81 zobrazení / návštev
nach oben
Zavrieť   X

Valér z Trieru, biskup

Svätý

Sviatok: 29. január

?

† okolo 300 Trier, Porýnie-Falcko, Nemecko

Význam mena: zdravý, silný (lat.)

Atribúty: biskupská mitra, berla, kniha

Sv. Valér bol podľa tradície po sv. Euchariovi druhým biskupom mesta Trevír (Trier) v Nemecku. Zmienok o ňom je veľmi málo a aj tie sa rozchádzajú. Narodil sa pravdepodobne v tom istom meste v 3. storočí. Podľa tradície pomáhal biskupovi Euchariovi ako diakon. Keď Eucharius zomrel, biskupom sa stal Valér. Trevír sa počas jeho pôsobenia stal významným strediskom náboženského života. Valér bol veľmi horlivým. Široké okolie sa vďaka jeho činnosti dozvedelo o kresťanstve. Valér zomrel asi začiatkom 4. storočia. Pochovali ho v kostole sv. Eucharia v Trevíre (dnes opátstvo sv. Mateja).

zdroj: zivotopisysvatych.sk

Zavrieť   X