Farnosť Oslany

Pozeráte si:
Domov Farnosť Pastorácia Farská rada

Farská rada


Štatút Farskej pastoračnej rady (FPR)              Štatút Farskej ekonomickej rady (FER)


 
Členovia Farskej pastoračnej rady
 
Členovia Farskej ekonomickej rady
1. Benková Zuzana
(organizačná komisia)
1. Kostrábová Margita
(organizačná komisia)
2. Brida Ivan
(charitatívna komisia)
2. Škarbová Martina
(liturgická komisia)
3. Duchovičová Anna
(evanjelizačno-katechetická komisia)
3. Vlčáková Mária
(liturgická komisia)
4. Greguš Miroslav
(organizačná komisia)
   
5. Némethy František, st.
(evanjelizačno-katechetická komisia)
   
6. Repa Ján, st.
(liturgická komisia)
   
7. Varačková Viola
(charitatívna komisia)
   

Predseda rady: Markovič Branislav, far. adm.

Tajomník rady: Kostrábová Margita

 

Skratky v menu

Prvoprijímajúci
Miništranti

Katechézy
sv. otca Františka

Modlitba Otče náš
Sviatosti
Svätá omša
Dekalóg

 

Zo života Cirkvi...


Dnešné liturgické čítania


Kontakt

Rímskokatolícka cirkev farnosť Oslany
Námestie slobody č. 583/20
Oslany 972 47

Tel.: 046/549 11 18
e-mail: oslany@fara.sk
web: faraoslany.sk

IČO: 31939465
DIČ: 2021272165

Bankové spojenie:
SK38 0900 0000 0003 7182 7867 (Slovenská sporiteľňa)

Kde nás nájdete?

48.62955113, 18.468564749

48° 37' 46.3840697" N
18° 28' 6.8330956" E

nach oben