Farnosť Oslany

#vnedeľunenakupujem
Pozeráte si:
Domov Farnosť Pastorácia Birmovanci

Birmovanci

UpozornenieVzhľadom na rastúci počet nákazy C-19 nebudú až do odvolania birmovanecké stretnutia. Naďalej však platí, že treba sledovať mesačnú prípravu cez internet, dopĺňať si znalosti z uverejňovaných otázok, podľa možností sa zúčastňovať na sv. omšiach a sledovať Farské oznamy.

 

Október
Téma: Videá: Youcat:
Zjavenie Prečo sa Boh zjavuje?

7-19

Ako sa Boh zjavuje?
Ako sa Zjavenie odovzdávalo?
Z akých častí sa skladá Biblia?
Kto rozhodol o Knihách Biblie?

 

September 
Téma: Videá: Youcat:
Človek Čo je človek?

1-6
20-29

Čo je duša?
Viera Rozdiel medzi veriť a vedieť?

61-66
280-292

Čo znamená veriť v Boha?
Dá sa existencia Boha dokázať?
Čo sú zázraky?

 

 Otázky zo stretnutí
 1.  Čo je človek?

  Človek je stvorenie obdarené rozumom a slobodnou vôľou, aby mohol poznávať pravdu a milovať dobro.

 2. Čo je náboženská viera?

  Náboženská viera je istota vo veciach Zjavenia, ktoré presahujú rozum.

 3. Čo rozumieme pod pojmom Zjavenie?

  Zjavením sa dáva Boh poznať človeku vo svojej podstate, aký je. Zjavenie sa dokonale zavŕšilo v osobe Ježiša Krista. Boha poznávame v istote Zjavenia dvomi spôsobmi: poznaním Písma Svätého a posvätnej Tradície.

 4. Čo je Biblia?

  Biblia, alebo Písmo Sväté, je súbor kníh inšpirovaných Duchom Svätým. Delíme ju na Starý a Nový zákon. Knihy Starého a Nového zákona obsahujú Božie slovo, cez ktoré sa Boh dáva poznať človeku (zjavenie).

 

 Príprava

V školskom roku 2020-2021 prebieha príprava na sviatosť birmovania, ktorá bude vyslúžená vo farskom kostole v Oslanoch (na jeseň 2021). Na prípravu na túto sviatosť sa prihlásilo 40 birmovancov. Stretnutia podľa jednotlivých skupín budú prebiehať v dohodnutom čase (treba sledovať farské oznamy) v "kaplánke" (budova vedľa fary).

Pre úspešné ukončenie prípravy platia nasledovné podmienky:

 • účasť na sv. omšiach minimálne v nedele a v prikázané sviatky a aspoň raz za mesiac sa vyspovedať [max. 25% bodov]
  • zaznamenáva sa do kartičky birmovanca
 • účasť na stretnutiach [max. 25% bodov]
  • evidenciu vedie animátor stretnutia (zapisuje aj účasť na sv. omšiach z kartičky birmovanca)
  • birmovanec je povinný na stretnutia nosiť kartičku birmovanca
 • aktívna práca s preberanou katechézou [max. 25% bodov]
  • naštudovanie zadanej matérie + vlastné poznámky
  • (prípadná) príprava na animovanie stretnutia
 • nadobudnuté znalosti [max. 25% bodov]
  • záverečný test z otázok uverejňovaných postupne pri mesačných úlohách (na spodu tejto sekcie web stránky)

Na pripustenie ku prijatiu sviatosti birmovania potrebuje mať birmovanec súhrnný počet minimálne 75% bodov.

 

Skratky v menu

Prvoprijímajúci
Birmovanci
Miništranti
Bioetika

Katechézy
sv. otca Františka

Uzdraviť svet
Modlitba
Blahoslavenstvá
Modlitba Otče náš
Sviatosti
Svätá omša
Dekalóg

Zo života Cirkvi...


Dnešné liturgické čítania


Aktuality z TkKBS:

 

Rádio Vatikán
Dnešné vysielanie
(aktívne po 20:15)

Včerajšie vysielanie

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev farnosť Oslany
Námestie slobody č. 583/20
Oslany 972 47

Tel.: 046/549 11 18
e-mail: oslany@fara.sk
web: faraoslany.sk

IČO: 31939465
DIČ: 2021272165

Bankové spojenie:
SK38 0900 0000 0003 7182 7867 (Slovenská sporiteľňa)

Kde nás nájdete?

48.62955113, 18.468564749

48° 37' 46.3840697" N
18° 28' 6.8330956" E

Vyhľadávanie v Biblii

(pomôcka: ako vyhľadávať?)

Zvoľ preklad:

Widget od: Moja Biblia


8,366 návštev
22,062 zobrazení
2.64 zobrazení / návštev
nach oben