Farnosť Oslany

Pozeráte si:
Domov Domov Slávnosť prvého svätého prijímania 2019

Slávnosť prvého svätého prijímania 2019

6. veľkonočná nedeľa sa v tomto roku stala výnimočným dňom pre 21 detí, ktoré v našej farnosti prijali po prvý krát sviatosť Eucharistie.


Chcem sa poďakovať i na tomto mieste všetkým, ktorí sa o krásnu slávnosť akýmkoľvek spôsobom pričinili: rodičom, p. kostolníčkam, miništrantom, usporiadateľom, p. Čiernej a spevákom z Bel Canta, a v neposlednom rade všetkým, ktorých skrytá práca a prítomnosť bola nevyhnutným prínosom.
Všetkým vám aj v mene detí vyslovujem úprimnú vďaku.

Pozrite spoločnú fotografiu...

Skratky v menu

Prvoprijímajúci
Miništranti

Katechézy
sv. otca Františka

Blahoslavenstvá
Modlitba Otče náš
Sviatosti
Svätá omša
Dekalóg

Zo života Cirkvi...


Dnešné liturgické čítania


Rádio Vatikán
Dnešné vysielanie
(aktívne po 20:15)

Včerajšie vysielanie

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev farnosť Oslany
Námestie slobody č. 583/20
Oslany 972 47

Tel.: 046/549 11 18
e-mail: oslany@fara.sk
web: faraoslany.sk

IČO: 31939465
DIČ: 2021272165

Bankové spojenie:
SK38 0900 0000 0003 7182 7867 (Slovenská sporiteľňa)

Kde nás nájdete?

48.62955113, 18.468564749

48° 37' 46.3840697" N
18° 28' 6.8330956" E

nach oben