Farnosť Oslany

#vnedeľunenakupujem
Pozeráte si:
Domov Domov 4. pôstna nedeľa - domáca bohoslužba

4. pôstna nedeľa - domáca bohoslužba

Milí moji, táto nedeľa bude zrejme po desiatkach rokov prvá, kedy sa v našom chráme - Božom dome a dome farskej rodiny - nebude verejne sláviť svätá omša. Preto vám chcem dať návrh, ako túto nedeľu prežiť duchovne v kruhu svojej rodiny, doma...


Vytvorte si miesto modlitby

V miestnosti, ktorú využívate najmä pre návštevy (obývačka) položte na stôl kríž a zapáľte vedľa neho sviece. Ak máte, položte na stôl i nádobku so svätenou vodou.

Zhromaždite sa na spoločnú modlitbu

V dohodnutom čase sa na tomto mieste zíďte všetci z domácnosti. Pripomeňte si, že je nedeľa - deň Pánovho zmŕtvychvstania - a keďže nám nie je možné sa v tento deň nasýtiť Chlebom života, môžeme aspoň prijať Slovo života.
Otec rodiny nech vedie modlitby; po úvodnom spoločnom prežehnaní sa, môže otec pokropiť svätenou vodou zídených i príbytok. Počas samotného pokropenia nič nehovorí, no nech predtým pripomenie, že pokropenie svätenou vodou nám vždy pripomína náš krst a vyjadruje naše zrieknutie sa diabla i všetkých jeho pokušení a skutkov.

Po tomto pokropení sa spoločne pomodlite modlitbu Otče náš.

Potom sa posaďte a bude nasledovať čítanie Božieho slova:

Bohoslužba Slova

Vybraní členovia rodiny nech postupne prečítajú čítania na dnešný deň; rovnako ako pri svätej omši:

  • 1. čítanie: 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a
  • žalm: Ž 23, 1-3a. 3b-4. 5. 6
  • 2. čítanie: Ef 5, 8-14
  • otec rodiny nech prednesie evanjelium (na čítanie evanjelia nech sa všetci postavia): (nech pri tom ale nepoužíva dialóg pred evanjeliom bežný pri omši - ten patrí kňazovi, alebo diakonovi)

    Použiť môžete Liturgické čítania na internete, alebo v našej mobilnej aplikácii.
  • Po prečítaní evanjelia môžete (namiesto homílie) prečítať nejaký komentár ku počutému Slovu.
    Použiť na to môžete internetové zdroje, napr. Verbum Domini, Zamyslenia od Verbistov, a iné... Môžete ponechať chvíľu ticha na osobné zamyslenie sa.
  • Po zamyslení môžete predniesť Nebeskému Otcovi spontánne prosby, napríklad za ukončenie pandémie; zdravie a silu pre tých, ktorí s ňou bojujú; zdravie, pokoj a lásku v rodine a podobne....

Ukončite modlitbu

Po ukončení Bohoslužby Slova sa spolu pomodlite modlitbu Verím v Boha a dajte si znak pokoja.
Modlitbu ukončite spoločným prežehnaním sa.

Treba si uvedomiť, že toto je príklad rodinnej bohoslužby, nie imitácia, či náhrada svätej omše! Avšak ako povedal Pán Ježiš: človek je živý aj z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst ;)

Ďakujem vám, že svätíte nedeľu. Ja budem dnes slúžiť svätú omšu súkromne za celú našu farnosť.
Zo srdca vás všetkých žehnám +

farár

Prenos sv. omše na TV Lux bude dnes o 10:00 h a 18:00 h

Skratky v menu

Prvoprijímajúci
Birmovanci
Miništranti

Katechézy
sv. otca Františka

Uzdraviť svet
Modlitba
Blahoslavenstvá
Modlitba Otče náš
Sviatosti
Svätá omša
Dekalóg

Zo života Cirkvi...


Dnešné liturgické čítania


Aktuality z TkKBS:

 

Rádio Vatikán
Dnešné vysielanie
(aktívne po 20:15)

Včerajšie vysielanie

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev farnosť Oslany
Námestie slobody č. 583/20
Oslany 972 47

Tel.: 046/549 11 18
e-mail: oslany@fara.sk
web: faraoslany.sk

IČO: 31939465
DIČ: 2021272165

Bankové spojenie:
SK38 0900 0000 0003 7182 7867 (Slovenská sporiteľňa)

Kde nás nájdete?

48.62955113, 18.468564749

48° 37' 46.3840697" N
18° 28' 6.8330956" E

Vyhľadávanie v Biblii

(pomôcka: ako vyhľadávať?)

Zvoľ preklad:

Widget od: Moja Biblia


6,254 návštev
15,513 zobrazení
2.48 zobrazení / návštev
nach oben