Farnosť Oslany

Programy sv. omší a iných bohoslužieb  |  Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania
Pozeráte si:
Domov
Ako vybaviť: KRST | SOBÁŠ | POHREB

Domáca výuka pre prvoprijímajúce deti

Najnovšie príspevky 51 - 60 (z 97)

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí

V piatok (27.4.) bude po večernej svätej omši v kostole stratnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Prosím všetkých rodičov, ktorých sa to týka, o účasť.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

V týždni od 16. do 22. apríla 2018 nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.

prečítať viac »

Pápež ukončil katechézy o svätej omši

15 katechéz o sv. omši predniesol pápež František počas stredajších verejných audiencií. Ich plné znenie v slovenčine si môžete prečítať i na našich stránkach. Pozrieť katechézy>>

Púť mužov - Senica → Šaštín

P. Ondrej Kentoš OSPPE, rektor Národnej svätyne v Šaštíne, srdečne pozýva na 12. ročník Púte mužov v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne dňa 14.4.2018.

prečítať viac »

3-minútový katechizmus

Kompletný zoznam odvysielaných častí projektu 3-minútový katechizmus.

prečítať viac »

Poďakovanie

Prečítajte si poďakovanie od vdp. T. Kuníka, farského administrátora v Uľanke, ktorý má v správe Španiu dolinu, za vaše úsilie vynaložené pri hlasovaní za záchranu ich organu...

prečítať viac »

Študijné odbory na SŠ sv. Vinenta de Paul

Pozrite si aké študijné odbory budú otvorené pre školský rok 2018/2019 na cirkevnej Strednej škole sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch...

prečítať viac »

Fotogaléria: Karneval 2018

Vstup do galérie

∗∗∗Pomôžte organu na Španej Doline∗∗∗

Hlasovanie trvá pár sekúnd, ale nám môže pomôcť zachrániť tento vzácny organ...

prečítať viac »

Najnovšie príspevky 51 - 60 (z 97)
Skratky v menu

Prvoprijímajúci
Miništranti

Katechézy
sv. otca Františka

Blahoslavenstvá
Modlitba Otče náš
Sviatosti
Svätá omša
Dekalóg

Zo života Cirkvi...


Dnešné liturgické čítania


Kontakt

Rímskokatolícka cirkev farnosť Oslany
Námestie slobody č. 583/20
Oslany 972 47

Tel.: 046/549 11 18
e-mail: oslany@fara.sk
web: faraoslany.sk

IČO: 31939465
DIČ: 2021272165

Bankové spojenie:
SK38 0900 0000 0003 7182 7867 (Slovenská sporiteľňa)

Kde nás nájdete?

48.62955113, 18.468564749

48° 37' 46.3840697" N
18° 28' 6.8330956" E

nach oben