Farnosť Oslany

Programy sv. omší a iných bohoslužieb  |  Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania
Pozeráte si:
Domov
Ako vybaviť: KRST | SOBÁŠ | POHREB

Domáca výuka pre prvoprijímajúce deti

Najnovšie príspevky 1 - 10 (z 97)

Kvetná nedeľa - domáca bohoslužba

Dnešná nedeľa je ľudovo známa ako "kvetná" nedeľa.
Zvyčajne si pri liturgii pripomíname Ježišov slávny vstup do Jeruzalema, pričom požehnávame ratolesti, ktoré sa potom spália a stanú sa tak základom pre popol, ktorým sme o rok poznačení na čele počas Popolcovej stredy. Aj to nám ukazuje krehkosť stálosti ľudskej slávy - Ježišovi v jednu chvíľu dav prespevuje Hosanna!, a vzápätí Ukrižuj ho!, tak, ako to čítame v dnešných Pašiách. No nie sú to len Pašie, častokrát je to i náš osobný život, ktorý má podobný scenár...

Zahĺbme sa teda v túto nedeľu viac do nášho vnútra, uvažujme nad slávou, ktorú nám ponúka Kristus; slávou, ktorá nie je prelietavá, nestála a protirečivá, ale je slávou božieho služobníka. Skutočne slávni budeme vtedy, ak nebudeme za každú cenu presadzovať seba, ale ak sa budeme vedieť ponúknuť do služby druhému. To je sláva, ktorú získal Kristus a ktorú teraz ponúka nám...

TIP: Pozrite si aj článok "8 rád na prežívanie svätej omše s úctou a vrúcnosťou z domu"

prečítať viac »

8 rád na prežívanie svätej omše s úctou a vrúcnosťou z domu

Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu nákazy koronavírusom boli v mnohých diecézach sveta dočasne pozastavené verejné katolícke bohoslužby. Veriacim sa odporúča, aby sa na Eucharistii zúčastňovali prostredníctvom rádia, televízie alebo internetu. Z tohto dôvodu kňaz arcidiecézy v Tolede (Španielsko), don Miguel Garrigós, navrhol agentúre ACI Prensa osem rád, ako prežiť slávenie Eucharistie „na diaľku“, s náležitou úctou a prípravou.

prečítať viac »

Tento čas nás trénuje byť domácou cirkvou, píše kardinál Farrell rodinám

Pri príležitosti sviatku sv. Jozefa, 19. marca, napísal kardinál Kevin Farrell, prefekt vatikánskeho Dikastéria pre laikov rodinu a život posolstvo rodinám s názvom „Konkrétny návrh, ako byť «domácou cirkvou»“. Prinášame plné znenie posolstva.

prečítať viac »

Oznam - spoveď ku prvému piatku

Podľa nariadenia Biskupského úradu v Banskej Bystrici, spoveď v tomto období môže byť len individuálna, po dohode s miestnym kňazom.

Chorých (ktorých bežne spovedám na prvý piatok u nich doma) môžeme ísť vyspovedať, pokiaľ je ich zdravotný stav v ohrození života. Preto prosím rodinných príslušníkov, aby mi takýchto telefonicky nahlásili. Inak vás prosím, aby ste im vysvetlili situáciu a poprosili v tomto ohľade o zhovievavosť a pochopenie. Pozdravte ich a uistite o mojich modlitbách za nich. Na prvý piatok budem sv. omšu obetovať práve za tých, ku ktorým bežne na prvý piatok chodím. Aspoň takto im chcem sprostredkovať Božie požehnanie a milosť. Prosím, pozdravte ich odo mňa...

5. pôstna nedeľa - domáca bohoslužba

Milí moji, aj táto nedeľa bude tou, kedy sa v našom chráme - Božom dome a dome farskej rodiny - nebude verejne sláviť svätá omša. Preto vám opäť ponúkam možnosť, ako túto nedeľu prežiť duchovne v kruhu svojej rodiny, doma...

Dnešná nedeľa je ľudovo známa ako "smrtná" nedeľa. To pre starý zvyk v túto nedeľu zahaľovať v kostoloch kríže a oltárne obrazy. Nakoľko tento rok sme od kostola odrezaní, nič nám nebráni v tom, vykonať tento zvyk i v našich domácnostiach...

prečítať viac »

Pripojte sa k výzve Sv. otca Františka

Sv. otec František vyzýva k modlitbe Otče náš na poludnie slávnosti Zjavenia Pána, teda dnes, 25.03.2020 o 12:00.

Zároveň ohlásil udelenie požehnania Urbi et orbi v piatok, 27.3.2020 o 18:00.

Hra pre deti na každý deň - Dobytie hradu

Farnosť Sebechleby spúšťa online hru Dobytie hradu.

prečítať viac »

Predĺženie zákazu slávenia verejných bohosužieb

Z rozhodnutia KBS sú od 10. marca do odvolania zakázané všetky verejné bohoslužby aj v rímskokatolíckych kostoloch!

prečítať viac »

Apoštolská penitenciária o udelení odpustkov

Prečítajte si podmienky na získanie úplných odpustkov v mimoriadnom čase pandémie

Najnovšie príspevky 1 - 10 (z 97)
Skratky v menu

Prvoprijímajúci
Miništranti

Katechézy
sv. otca Františka

Blahoslavenstvá
Modlitba Otče náš
Sviatosti
Svätá omša
Dekalóg

Zo života Cirkvi...


Dnešné liturgické čítania


Kontakt

Rímskokatolícka cirkev farnosť Oslany
Námestie slobody č. 583/20
Oslany 972 47

Tel.: 046/549 11 18
e-mail: oslany@fara.sk
web: faraoslany.sk

IČO: 31939465
DIČ: 2021272165

Bankové spojenie:
SK38 0900 0000 0003 7182 7867 (Slovenská sporiteľňa)

Kde nás nájdete?

48.62955113, 18.468564749

48° 37' 46.3840697" N
18° 28' 6.8330956" E

nach oben